Tichá hrozba jménem podpojištění

Vlastníci nemovitostí se radují – ceny bytů a domů v Česku každoročně rostou o jednotky až desítky procent. Pokud vlastníte nemovitost, roste také hodnota vašeho majetku. Kdo by tohle nechtěl? Bohužel se díky tomu stává stále více skloňovaným tématem podpojištění. Proč je důležité aktualizovat své pojistné smlouvy a kolik peněz vám vyplatí pojišťovna u neaktualizované pojistky? 

Nepodceňujte riziko podpojištění

Vaše nemovitost se může snadno stát obětí přírodních živlů nebo nenechavých rukou zlodějů. Jako ochrana před rizikem neočekávaných událostí slouží pojištění nemovitosti a domácnosti. Pojištění nemovitosti vás chrání před téměř všemi druhy rizik a škod způsobených požárem, přírodními katastrofami nebo jinými faktory, které nemůžete ovlivnit. Pojištění domácnosti vás pak chrání nejen před škodami na vašich cennostech uvnitř nemovitosti způsobenými přírodními živly, ale také kryje riziko ztráty v důsledku krádeže nebo jiných trestných činů.

Absence či nevhodné nastavení pojištění vaší nemovitosti může mít za následek výraznou ztrátu, která může významně zhoršit vaší životní situaci. Proč? Protože škody, které může napáchat požár nebo záplava na vašem domě, mohou být mnohdy fatální. Naštěstí si velká část lidí svůj majetek chrání a této skutečnosti si je dobře vědoma.

Málokdo si už ale uvědomuje, že pokud je pojistná částka v době pojistné události nižší než pojistná hodnota pojištěného majetku, dochází ke stavu, který se nazývá podpojištění. Pokud dojde k pojistné události a vy máte svou nemovitosti podpojištěnou, musíte počítat s nižším plněním. Pojďme se podívat na to, jak to vypadá v praxi. 

Stačí rekonstrukce, ale i pouhý růst cen nemovitostí

K podpojištění může dojít velmi snadno. Stačí, abyste provedli rekonstrukci domácnosti a zapomněli zvýšit pojistnou částku u vaší smlouvy. Nebo si představte situaci, kdy si pořídíte například nějakou drahou elektroniku, díky které se výrazně zvýší hodnota vaší domácnosti. A někdy nemusíte ani nic dělat. V některých lokalitách rostou ceny nemovitostí tak výrazně, že za dva roky od pořízení nemovitosti může mít váš dům či byt i o několik set tisíc vyšší hodnotu. Pokud svou pojistnou smlouvu nebudete průběžně aktualizovat a navyšovat pojistnou částku vaší nemovitosti či domácnosti, můžete být v případě nenadálé události, která bude vyžadovat pojistné plnění, nepříjemně překvapeni.

Kolik vám vyplatí pojišťovna v případě podpojištění?

Uvažujme následující situaci. Mladí manželé si v roce 2018 koupili byt v hodnotě 2 mil. korun. Na tuto částku byla nemovitost pojištěna. V roce 2020 se prováděla rozsáhlejší rekonstrukce, a díky růstu cen nemovitostí je aktuální hodnota bytu 4 mil. korun. Sjednaná pojistka je ovšem stále na částku 2 mil. korun, protože ji majitelé neaktualizovali. Při pojistné události tak může vzniknout škoda ve výši reálné hodnoty, tj. 4 mil. korun. Pojistné plnění však bude jen 2 mil. korun. Podpojištění je v tomto případě o 50 %.

Pokud vznikne v bytě požár a způsobí škodu 1 mil. korun, nedostanou manželé od pojišťovny vyplacen 1 mil. korun. Pojišťovna bude krátit plnění poměrem, v jakém je byt podpojištěn. Vyplaceno v takovém případě dostanou pouze 500 tisíc korun. 

Jak se bránit rizikům plynoucím z podpojištění?

U svých vozidel jsme každý rok zvyklí aktualizovat své pojistné smlouvy, a přitom auto má většinou mnohem menší hodnotu než náš dům či byt. Z toho bychom měli vycházet. Také pojistné smlouvy na domácnost a nemovitost bychom měli pravidelně aktualizovat každý rok. U každé smlouvy lze navíc sjednat tzv. indexaci. Jedná se o pravidelné navýšení pojistné částky, a tím i pojistného, po celou dobu trvání pojištění. I zde však existuje riziko, že pojistná hodnota nebude odrážet aktuální situaci na trhu. A v neposlední řadě asi nejlepším způsobem, jak se chránit před rizikem podpojištění, je spolupracovat s odborníkem, který se o vaše pojistné smlouvy postará

Pomohu vám s pojištěním i s aktualizací smluv

Pokud vlastníte nemovitost a potřebujete pomoci s pojistnými smlouvami, obraťte se na mě a společně si projdeme nejen vaše aktuální smlouvy, ale podíváme se také na to, jaká je hodnota vaší nemovitosti a zdali vám nehrozí riziko podpojištění. Pomohu vás se správným nastavením pojistným smluv a vybereme pro vás ten nejlepší produkt, který ochrání vás a váš majetek před nečekanými nástrahami běžného života.