FAQ

Často kladené dotazy

Délka procesu vyřízení hypotečního úvěru je individuální, ale běžná doba je cca 1 měsíc. Jsou úvěry, které ale dokáži zprocesovat během 1 týdne a naopak i úvěry, které se řeší 3 měsíce. Vše záleží na toku podkladů a informací a na tom jak moc Váš úvěr požaduje individuální posouzení banky.

Obvyklé dokumenty zahrnují průkaz totožnosti, doklady o příjmu, potvrzení o zaměstnání a informace o nemovitosti. O všech dalších potřebných dokumentech Vás bude informovat hypoteční specialista na základě přesných informací o Vašem případu.

Maximální splatnost hypotečního úvěru je 30 let. Zároveň musí platit, že nejstaršímu žadateli v konečné splatnosti nebude více než 70 let.

Ano, hypoteční úvěr lze mimořádně umořovat a to zcela, nebo i částečně. Podrobnější informace k tomuto tématu najdete v sekci hypoteční průvodce od A-Z.

Pokud je Vám do 36 let stačí Vám 10%, pokud jste starší 36 let budete potřebovat 20%. Více k tomuto tématu najdete v sekci hypoteční průvodce od A-Z.

Ano, ale pouze v případě, že budete ručit ještě další nemovitostí a Vaše příjmy na tuto výši budou dostatečné. Rozhoduje zde parametr LTV, který říká, že banka Vám může půjčit 80, resp.90% z hodnoty nemovitosti – pokud je zástavní hodnota dostačující můžete tedy získat 100% kupní ceny nemovitosti.

Nutné je pojištění nemovitosti, která slouží jako zajištění úvěru. Pojištění schopnosti splácet je ve většině případů dobrovolné a záleží na osobních preferencích klienta. Může se ale stát, že si ho banka při schvalování hypotečního úvěru vymíní.

Toto je velmi složitá problematika. Pokud dojde k opoždění jedné a nebo více splátek, které jsou později uhrazeny, banka to bude pouze reportovat do registru dlužníků, případně Vám naúčtují poplatek za upomínku, či sankční úrok. Pokud ale bude hypoteční úvěr dlouhodobě nesplácen ve finále dojde k prodeji nemovitosti aby mohl být úvěr umořen. Je tedy důležité v případě finančních problémů ihned kontaktovat banku a hledat s nimi řešení Vaší situace.

Ano, některé banky umožňují převod hypotečního úvěru na jinou osobu, např. při prodeji nemovitosti.

Toto vždy záleží na koncepci celého úvěru a výběru banky. Standardní poplatky jsou za odhad nemovitosti a za zpracování hypotečního úvěru. Pro mé klienty umím ve většině případů tento poplatek vykomunikovat zdarma. Dále Vás čekají poplatky za ověřování podpisů a správní poplatek za vklad zástavního práva do katastru nemovitostí.

Ano, můžete. Důležité je vše správně propočítat a probrat s hypotečním specialistou. Některé banky mají omezený limit na počet hypoték, nebo naopak na počet vlastněných nemovitostí.