hypotéka

Předčasné splacení hypotéky: Jak má vypadat nový poplatek?

Poplatek za předčasné splacení hypotéky by se měl od příštího roku změnit. Počítá s tím vládní návrh novely zákona o spotřebitelském úvěru. Dosud platilo, že za předčasné splacení úvěru hradil splácející pouze administrativní poplatek, který ve většině případů nepřekročil částku tisíc korun. Jak by měl vypadat podle předloženého návrhu nový poplatek za doplacení hypotéky před koncem řádné fixační doby?

Kolik stojí předčasné splacení hypotéky dnes?

Aktuálně zákon umožňuje bankám účtovat si za předčasné ukončení úvěru na bydlení náhradu účelně vynaložených nákladů. Jejich výše se liší podle toho, v jaké bance hypotéku splácíte. Konkrétní informace naleznete vždy ve smluvní dokumentaci, ovšem ve většině bank platí, že vás poplatek za předčasné splacení hypotéky nebude stát více než 2 tisíce korun. 

Zákon myslí také na případy, kdy lze hypotéku splatit zcela zdarma:

  • Při výročí fixace – je možné splacení v plné či částečné výši. Bez dalších nákladů je možné umořit dluh ještě do 3 měsíců poté, co poskytovatel hypotéky sdělil klientovi novou výši úrokové sazby.
  • Doplacení úvěru z důvodu smrti, dlouhodobé nemoci či invalidity, platí-li, že tato skutečnost vede k výraznému snížení schopnosti úvěr splácet.
  • V případě, že k doplacení dojde v rámci plnění z pojištění určeného k zajištění splacení hypotečního úvěru.
  • Hypotéku s variabilní sazbou lze kdykoli doplatit bez poplatku.
  • V průběhu jednoho měsíce před výročím podpisu úvěrové smlouvy (1x ročně) je možnost uhradit až 25 % celkové výše úvěru zdarma.

Možnosti, kdy půjde doplatit zdarma, se rozrostou

Navrhovaná novela myslí i na těžké životní situace, ve kterých by měl mít klient šanci na předčasné splacení hypotéky bez jakékoliv sankce. Novela navrhuje zdarma předčasné splacení hypotéky v případě vypořádání společného jmění manželů při rozvodu nebo prodeji nemovitosti po dvou letech od její koupě. 

Ve druhém jmenovaném případě by šlo o výraznou změnu. Dosud totiž platí, že při splacení hypotéky mimo období fixace z důvodu prodeje nemovitosti (po 2 letech od nabytí) vám banka může účtovat poplatek maximálně 1 % z předčasně splacené částky, maximálně však 50 tisíc korun.

Refinancování hypotéky před koncem fixace asi podraží

Z novely zákona o spotřebitelském úvěru plyne, že klienti, kteří hypotéku splatí v době fixace dříve, bude čekat poplatek až dvě procenta z předčasně splacené části jistiny. Pojďme se podívat, co konkrétně se změní.

Při předčasném splacení má banka právo na účelně vynaložené náklady – to platí i dnes. 

Nově ale zákon výslovně stanoví, co účelně vynaložené náklady zahrnují:

  • administrativní náklady (max. 1 000 Kč),
  • tzv. úrokový rozdíl.

Úrokový rozdíl znamená rozdíl mezi tzv. smluvním a tzv. referenčním úrokem. Smluvní úrok představuje úroky, které by klient uhradil do konce fixace, zatímco referenční úrok znamená úroky, které by klient uhradil do konce fixace, pokud by jeho úvěr byl úročen referenční sazbou. Referenční sazbu zveřejňuje ČNB.

Úhrada účelně vynaložených nákladů ale nebude neomezená. Maximální výše je stanovena na 2 % z objemu. I tak může s navrhovanou změnou přijít předčasné splacení hypotéky před koncem fixace i na několik desítek tisíc korun. Přesná částka se bude samozřejmě odvíjet od zůstatkové hodnoty úvěru. Například u zůstatkové hodnoty hypotečního úvěru tři miliony korun by za předčasné splacení klient bance nově zaplatil 60 tisíc korun. Změna se má přitom týkat i smluv, které už jsou uzavřené.

Pokud novela projde Parlamentem ČR, bude platná od 1. ledna 2024